huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL

Delårsrapporter Årsredovisningar

>> Split registrerad av Bolagsverket

>> Information om inlösenförfarande och sakutdelning

>> Årsredovisning G-Loot 2019

>> Korrigerad – Kallelse till extra bolagsstämma i Transferator AB (publ)

>> Förtydliganden inför bolagsstämmas beslut den 20 november


 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE