huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

- ELK Studios

- G-Loot Global Esports AB

Iterata ABG-Loot Global Esports AB, 2,3% ägande (Venture capital innehav)

Gumbler är en koncern där bland annat G:loot ingår, en plattform för esport om pengar, för både mobil- och pc-spel. De största ägarna är Patrik Nybladh (grundare), Swedbank Robur, Norron, Inbox Capital och Transferator Ventures. I feb/mars 2019 tillfördes Gumbler AB 230 Mkr i en nyemission på en beräknad teckningskurs kring 400 kr per aktie; att jämföra med Transferators tidigare kommunicerade kurs vid nyemission i Gumbler AB i januari 2018 om 244 kr per aktie. Transferator Ventures AB, ett helägt dotterföretag till Transferator AB äger 99 743 st aktier i Gumbler AB, motsvarande 3,8% av röster och kapital, beräknat efter nyemissionen.

>>Läs mer om G-Loot och deras erbjudande här

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE