huvud

STYRELSE OCH LEDNING

AKTIEN, AKTIEÄGARE
OCH AKTIEKAPITAL


DOTTERBOLAG


Transferator Industri AB

- ABG-Koncernen


Transferator Ventures AB

- ELK Studios

- G-Loot Global Esports AB

Iterata ABIterata AB, 6,5 ägande

Iterata AB är med sitt dotterbolag, Biosensor Applications International AB, ett onoterat företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Företaget vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård. Försäljning sker i huvudsak via återförsäljare och distributörer. Omsättningen är i sin helhet exportbaserad, huvudsakligen Asien. Efter perioden har företaget påbörjat en nyemission vilket i sin tur påverkat ägarandelen för Bolaget p g a utspädningseffekten. För mer information om bolaget se www.biosensor.se.

>>Läs mer om Iterata och deras erbjudande här

 

 
TRANSFERATOR AB (PUBL) · BOX 56067 · 102 17 STOCKHOLM · INFO@TRANSFERATOR.SE · WWW.TRANSFERATOR.SE